NEW DS 7 E-TENSE ENGINES

NEW DS 7 E-TENSE  ENGINES
NEW DS 7 E-TENSE  ENGINES

3 יחידות הנעה בטכנולוגית E-TENSE

DS 7 E-TENSE החדש מוצע עם שלוש יחידות הנעה היברידיות-נטענות שמשלבות בין עוצמה וחדשנות טכנולוגית לידידותיות לסביבה וחסכון בדלק. ניתן לבחור במנוע בעל הספק משולב של  225 כ”ס עם הנעה קדמית או באחד משני מנועים חזקים המציעים הספק משולב של 300 או 360 כ”ס בשידוך למערכת הנעה כפולה. בשלושת המקרים תהנו מביצועים מרשימים (0-100 תוך 5.6 שניות בגרסת 360 כ”ס), מחסכון בדלק ומהאפשרות לנהיגה חשמלית טהורה לטווח של 57-65 ק”מ* (בהתאם לגרסה).

 

* נתוני צריכת הדלק והחשמל וטווח הנסיעה הינן מבדיקות שהתקבלו מהיצרן. נתונים אלו בפועל מושפעים מתנאי הסביבה והדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה ולכן עלול להיווצר פער ביחס לנתוני המעבדה.