צבעים חיצוניים
צבעי מרכב זמינים
Blanc Nacre
צבעי גג זמינים
Noir Perla nera
חישוקי סגסוגת
SHANGHAI
Blanc Nacre
Noir Perla nera
SHANGHAI